Matematyka

Długość codziennego spaceru Maćka wzdłuż ulic Miłej, Wesołej, Jasnej i Spacerowej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Długość codziennego spaceru Maćka wzdłuż ulic Miłej, Wesołej, Jasnej i Spacerowej

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9*
 Zadanie

Z.D.1
 Zadanie
Z.D.2
 Zadanie

`"Ulica Miła na mapie ma długość"\ 4\ "cm, a w rzeczywistyści:"\ 4\ "cm"*10\ 000=40\ 000\ "cm"=400\ "m"`

`"Ulica Jasna ma taką samą długość jak ulica Miła, czyli"\ 400\ "m"`

`"Cała droga Maćka wynosi"\ 1,8\ "km, czyli"\ 1800\ "m"`

`"Jeśłi odejmiemy od całej drogi długości ulic Miłej i Jasnej, to uzyskamy łączną długość ulic Wesołej i Spacerowej."`

`1800\ "m"-2*400\ "m"=1800\ "m"-800\ "m"=1000\ "m"`

`"Ulice Spacerowa i Wesoła mają taką samą długość:"\ 1000\ "m":2=500\ "m"`

Odpowiedź:

Ulica wesoła ma długość 500m.

Długość trasy spacetu Maćka nie zmieni się, jeśli zamiast ulicami pójdzie ścieżką wzdłuż trawnika.

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 5. Podręcznik cz. 1
Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie