Matematyka

Autorzy:Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Długość trójkąta równoramiennego wynosi 2 cm i 5 mm, a jego ramię jest 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Długość trójkąta równoramiennego wynosi 2 cm i 5 mm, a jego ramię jest

Cw
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Narysowano prostą i zaznaczono na niej punkt A. Następnie na prostej zaznaczono cyrklem łuk o promieniu p. Punkt przecięcia z prostą oznaczono jako punkt B. Z punktów A i B zakreślono łuki o promieniu r. Punkt przecięcia nazwano C. Połączono punkty ABC, które utworzyły trójkąt o wierzchołkach ABC.