Matematyka

Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Pod jakim kątem przecina się ulica Jarzębinowa z ulicą Brzozową? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Pod jakim kątem przecina się ulica Jarzębinowa z ulicą Brzozową?

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

ulica Klonowa, Brzozowa i Jarzębinowa zakreślają trójkąt. Możemy znaleźć szukany kąt przez obliczenie dwóch pozostałych kątów wewnętrznych α i ß tego trójkąta.

 

Kąt α:

90°-25°=65°

 

ß:

180°-105°=75°

 

Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180°. Zeby poznać miarę trzeciego kąta, wystarczy odjąć od sumy miar dwie miary znanych kątów:

180°-75°-65°=180°-140°= 40°

 

 

Odpowiedź:

40°

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

4106

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie