Matematyka

Autorzy:Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Zapisz cyframi następujące liczby 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz cyframi następujące liczby

Cw.1
 Zadanie

Cw.2
 Zadanie

Zapisz cyframi następujące liczby:

a) sześć i dwadzieścia osiem setnych - 6,28

czterdzieści dwa i cztery dziesiętne - 42,4

sto trzydzieści i dwadzieścia trzy setne - 130,23

osiem i cztery setne - 8,04

b) Odczytaj liczby:

5,24 - pięć i dwadzieścia cztery setne

0,345 - trzysta czterdzieści pięś tysięcznych

9,9 - dziewięć i dziewięć dziesiątych

0,67 - sześćdziesiąt siedem setnych