Matematyka

Autorzy:B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Z prostokąta o wymiarach 8 dm na 6 dm odcięto cztery naroża- trójkąty prostokątne o przyprostokątnych o długości 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Z prostokąta o wymiarach 8 dm na 6 dm odcięto cztery naroża- trójkąty prostokątne o przyprostokątnych o długości

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Pole pozostałej figury obliczamy przez obliczenie pola prostokąta i odjęcie od niego pól czterech wyciętych trójkątów.

Pole prostokąta:

`P_{1}=8 dm*6 dm= 48 dm^2` 

W trójkącie prostokątnym za podstawe można obrać jedną przyprostokątną a za wysokość drugą. W ten sposób obliczamy pole 4 wyciętych trójkątów

`4* P_{2}=4*\frac{3dm*3dm}{2}= 18dm^2`

 

Pole pozostałej figury:

`48dm^2- 18dm^2=30 dm^2`