Matematyka

Autorzy:B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Na podstawie rysunków odpowiedz na pytania. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Na podstawie rysunków odpowiedz na pytania.

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

a) Pole wiekszego prostokąta:
`P_w=6cm*4,5cm=27cm^2` 

Pole mniejszego prostokąta:
`P_m=2cm*1,5cm=3cm^2` 

Aby odpowiedzieć na pytanie, ile razy pole większego prostokąta jest większe od pola mniejszego prostokąta obliczamy iloraz pola większego przez pole mniejsze.
`P_w/P_m=(strike27^9strike(cm^2))/(strike3^1strike(cm^2))=9`  

Pole większego prostokąta jest 9 razy większe od pola mniejszego prostokąta.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Pole większego kwadratu:
`P_w=(5cm)^2=25cm^2`  

Pole mniejszego kwadratu:
`P_m=(2cm)^2=4cm^2` 

Chcemy obliczyć, ile razy pole mniejszego kwadratu jest mniejsze od pola większego kwadratu. Obliczamy więc iloraz pola większego przez pole mniejsze. 
`P_w/P_m=(25strike(cm^2))/(4strike(cm^2))=25/4=6 1/4=6,25` 

Pole mniejszego kwadratu jest 6,25 razy mniejsze od pola kwadratu dużego.