Matematyka

Autorzy:B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Dziesięciu członków Szkolnego Koła Turystycznego poszło na wycieczkę. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Dziesięciu członków Szkolnego Koła Turystycznego poszło na wycieczkę.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najpierw należy obliczyć całkowity koszt zakupów. 

Turyści kupili 1,8 kg ciastek po 9,50 zł. Zapłacili za nie:
`1,8*9,5=17,1` 

Koszt ciastek to 17,1 zł. 

Zakupiono również 20 butelek wody po 0,88 zł za sztukę. Koszt wody to:
`20*0,88=17,6` 

Woda kosztowała 17,6 zł. 

Łączna kwota zakupów to:
`17,1+17,6=34,7` 

Całe zakupy kosztowały 34,7 zł. 


a) Każdy uczestnik wycieczki przeznaczył na zakupy tyle samo pieniędzy. 
Turystów było 10. Musimy obliczyć, ile pieniędzy przeznaczył każdy z nich. 

Koszt zakupu musimy podzielić na ilość turystów.
`34,7:10=3,47` 

Każdy z turystów przeznaczył 3,47 zł na zakupy.


b) 1 kg=100 dag
1,8kg=180 dag

Chcemy obliczyć, ile dekagramów ciastek przypada na każdego turystę. 
Wagę ciastek musimy podzielić przez liczbę turystów. 
`180:10=18` 

Na każdego turystę przypada 18 dag ciastek.