Matematyka

Na diagramie przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania chorób u mężczyzn i kobiet. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na diagramie przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania chorób u mężczyzn i kobiet.

8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

Mężczyźni:
- otyłość:
`12%=12/100stackrel(::4)=3/25` 

-cukrzyca:
`16%=16/100stackrel(::4)=4/25` 

-powyższony cholesterol:
`41%=41/100` 

-nadciśnienie:
`54%=54/100stackrel(::2)=27/50` 

-palenie tytoniu:
`49%=49/100` 


Kobiety:

- otyłość:
`24%=24/100stackrel(::4)=6/25`  

-cukrzyca:
`30%=30/100stackrel(::10)=3/10`  

-powyższony cholesterol:
`42%=42/100stackrel(::2)=21/50`   

-nadciśnienie:
`67%=67/100`   

-palenie tytoniu:
`27%=27/100` 


Mężczyźni:

Otyłość

Cukrzyca

Cholesterol

Nadciśnienie

Palenie tytoniu

`3/25`  `4/25` `41/100` `27/50` `49/100`


Kobiety:

Otyłość

Cukrzyca

Cholesterol

Nadciśnienie

Palenie tytoniu

`6/25` `3/10` `21/50` `67/100` `27/100` 
DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie