Matematyka

Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Na wycieczkę w góry wybrali się uczniowie klas piątych: 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na wycieczkę w góry wybrali się uczniowie klas piątych:

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najpierw obliczamy ilu uczniów uczestniczyło w wycieczce. 
`32+28+30=90` 
Na wycieczkę pojdechało 90 uczniów. 

a) Chłopcy stanowili 0,4 wszystkich uczestników wycieczki, więc dziewczynki stanowiły 1-0,4=0,6 wszystkich uczniów. 
Obliczamy ile dziewczynek było na wycieczce. 
`0,6*90=54`  


Na wycieczce były 54 dziewczynki. 

b) Na wycieczkę pojechało 30 uczniów z kasy Vc. Wszystkich uczniów było 90.
Chcemy się dowiedzieć jaką część wszystkich uczniów stanowili uczniowie w klasy Vc. 
Aby to obliczyć liczbę uczniów klasy Vc musimy podzielić podzielić przez liczbę wszystkich uczniów. 
`30/90=3/9=1/3` 

Uczniowie klasy Vc stanowili 1/₃ uczestników wycieczki. 

Odpowiedź:

W wycieczce uczestniczyły 54 dziewczynki. 
Uczniowie klasy Vc stanowili 1/₃ uczestników wycieczki. 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie