Matematyka

Podziel figurę na prostokąty. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Podziel figurę na prostokąty.

7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Dla większej czytelności rozwiązania pól małych prostokątów nie zapisano na rysunku. 
Pola te (prostokąty 1-11) zostały obliczone pod spodem. 

 

`a)` 

`P_1=2\ cm*2,5\ cm=5\ cm^2` 

`P_2=1 cm*1,5\ cm=1,5\ cm^2` 

`P=5\ cm^2+1,5\ cm^2=6,5\ cm^2` 

 

 

`b)` 

`P_3=1\ cm*1\ cm=1\ cm^2` 

`P_4=1,5\ cm*2\ cm=3\ cm^2` 

`P_5=0,5\ cm*1,5\ cm=0,75\ cm^2` 

`P_6=0,5\ cm*2,5\ cm=1,25\ cm^2` 

`P_7=1\ cm*1\ cm=1\ cm^2` 

`P=1\ cm^2+3\ cm^2+0,75\ cm^2+1,25\ cm^2+1\ cm^2=` `7\ cm^2` 

 

`c)` 

`P_8=1,5\ cm*1,5\ cm=2,25\ cm^2` 

`P_9=0,5\ cm*2\ cm=1\ cm^2` 

`P_10=1,5\ cm*1,5\ cm=2,25\ cm^2` 

`P_11=1 \cm*3\ cm=3\ cm^2` 

`P=2,25\ cm^2+1\ cm^2+2,25\ cm^2+3\ cm^2=` `8,5\ cm^2` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie