Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Odpowiedz na pytania.

 

a. Per quali motivi il Rinascimento è nato a Firenze? (Z jakich powodów we Florencji narodził się renesans?)

Il Rinascimento è nato a Firenze grazie a Cosimo de' Medici e suo nipote Lorenzo.

Komentarze