Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Po kolei wykorzystajcie pary słów z poniższej ramki i wyrażenia z tabeli na stronie 60: zadajcie pytanie drugiej drużynie, która ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi.

Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Na koniec gry podliczcie punkty: która drużyna zdobyła więcej punktów?

 

-  Mi puoi spiegare perché mai hai lasciato il lavoro? (Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego rzuciłeś pracę?)

Komentarze