Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Uzupełnij luki.

 

a. Di solito ho le idee chiare... (Za zwyczaj mam jasne pomysły...)

Komentarze