Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Wpisz brakujący przyimek.

 

a. Ok, proverò a parlargli. (Dobra, spróbuję z nim porozmawiać.)

Komentarze