Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

A - Podkreśl odpowiednie przyimki. Następnie podaj ukryte słowo.

 

1. Di solito prendo l'autobus per andare al lavoro, ma se mi sveglio presto, vado a piedi.

(Za zwyczaj do pracy jeżdżę autobusem, ale jeśli wstaję wcześnie, idę pieszo.)

 

2. Ogni volta che salgo sull'aereo, ho paura!

(za każdym razem, gdy wsiadam do samolotu, mam obawy!)

Komentarze