Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

Uzupełnij tekst, wpisując zaimki dzierżawcze z rodzajnikiem określonym lub bez.

 

- Silvia: Ciao Paola! Come stai? (Cześć Paola! Jak się masz?)

- Paola: Ciao Silvia! Bene! Quanto tempo! Ma dove vai? (Cześć Silvia! Wszystko dobrze! Ile czasu! Gdzie idziesz?)

- Silvia: Prendo il treno, vado a Como a trovare i miei genitori. Vivono lì da un anno, ormai. E la tua famiglia come sta?

Komentarze