Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

Zaznacz poprawną odpowiedź. Uwaga: możliwych jest więcej odpowiedzi.

 

1. Luigi, l'intervistatore, prende: (Przeprowadzający wywiad Luigi zamawia:)

- due tramezzini

 (dwie kanapki)

Komentarze