Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie.

(Poniżej przedstawione są przykładowe odpowiedzi do tego zadania. Każdy uczeń powinien ułożyć je w inny sposób. Poniższe rozwiązania traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz własną wypowiedź pisemną.)


Utwórzcie dialog pomiędzy klientem a sprzedawcą sklepu odzieżowego. Klient chce się ubrać jak jedna z trzech osób na obrazku.

 

Rozwiązanie I

Cliente: Buongiorno, vorrei vestirmi in modo sportivo e cerco una maglietta, una tuta e delle scarpe sportive. (Dzień dobry, chciałbym ubrać się na sportowo i szukam koszulki, dresu i butów sportowych.)

Komentarze