Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Al dente 4, Podręcznik

Prawda czy fałsz.

 

  Prawda Fałsz

1. La pratica della profilazione consiste nell'inviare messaggi pubblicitari.

(Praktyka profilowania polega na przesyłaniu komunikatów reklamowych.)

  X

2. La profilazione si applica esclusivamente al marketing e alla pubblicità.

(Profilowanie dotyczy wyłącznie marketingu i reklamy.)

Komentarze