Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Al dente 4, Podręcznik

Odpowiedz na pytania.

 

1. Perché il linguaggio è importante nella discriminazione di genere?

(Dlaczego język jest ważny w dyskryminacji ze względu na płeć?)

Perché il linguaggio che usiamo influisce il nostro pensiero e le nostre azioni.

(Ponieważ język, który stosujemy, wpływa na nasze myślenie i działania.)

Komentarze