Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Al dente 4, Podręcznik

Posłuchaj nagrania i zaznacz jedną z odpowiedzi.

 

L'economista Giovanni Piperno viene intervistato sul futuro dell'agricoltura.

(Ekonomista Giovanni Piperno udziela wywiadu na temat przyszłości rolnictwa.)

 

1. La tecnologia nell'agricoltura:

B - riduce l'inquinamento ambientale.

(Technologia w rolnictwie zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.)

Komentarze