🎓 Usłyszysz dwukrotnie (...) - Zadanie 1: Egzamin maturalny Język włoski. Poziom rozszerzony 2020. Arkusz próbny - strona 2
Przedmiot:
Język włoski
Wybrana książka:
Egzamin maturalny Język włoski. Poziom rozszerzony 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
III liceum
Strona 2

Usłyszysz dwukrotnie (...)

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

 

1.1. Il testo parla: (Tekst mówi:)

C. di un modo di fare le spese. (o sposobie robienia zakupów.)


1.2. Il dialogo si svolge tra una signora derubata e: (Dialog odbywa się między okradzioną kobietą a:)

A. il proprietario di un ristorante. (właścicielem restauracji.)


1.3. La persona che parla (Osoba która mówi:)

B. presenta un’idea per diffondere l’arte in provincia. (przedstawia pomysł rozpowszechniania sztuki w prowincji.)

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788366071414
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Z wykształcenia filolog języka włoskiego. Wychowana we Włoszech. Taniec to moja największa pasja.