Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Gramatyka bez problemu. Gramatyka języka rosyjskiego, Podręcznik

1.

Недавно мы ходили в музей.

Niedawno poszliśmy do muzeum. 

Komentarze