Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Gramatyka bez problemu. Gramatyka języka rosyjskiego, Podręcznik

Zdania, zawierające czasowniki, które odpowiadają polskim czasownikom zwrotnym:

 

1.

Семья Ковалёвых состоит из пяти человек.

Rodzina Kowaliowych składa się z pięciu osób. 

Komentarze