Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Gramatyka bez problemu. Gramatyka języka rosyjskiego, Podręcznik

1.

Вчера мы были в лесу.

Wczoraj byliśmy w lesie. 

Komentarze