Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Gramatyka bez problemu. Gramatyka języka rosyjskiego, Podręcznik

1.

Заяц развивает скорость до шестидесяти км. в час.

Zając rozwija prędkość do sześćdziesięciu km/h. 

Komentarze