Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Egzamin ósmoklasisty Język rosyjski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny, Arkusz

8.1. - C

В то время Линда и Дуся были почти одного размера. --->

W tym czasie Linda i Dusia były praktycznie tego samego rozmiaru. 

Komentarze