Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 3, Zeszyt ćwiczeń

Wskazówka:

Korzystaj z notatki gramatycznej dołączonej do zadania !!!

 


 

Rozwiązanie:

 

1.

Если бы моя подруга не успевала по математике, то я бы ей с удовольствием помогла. --->

Jeśli moja przyjaciółka nie radziłaby sobie z matematyką, to z chęcią bym jej pomogła. 

Komentarze