Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 3. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Wskazówka:

Korzystaj z tabelek dotyczących biernika i dopełniacza rzeczowników żywotnych, dołączonych do zadania 9 na stronie 46 w zeszycie ćwiczeń !!!

 

 

 

Rozwiązanie:

 

1.

В Польше живут медведи, волки, лисы, дикие свиньи, рыси. --->

W Polsce żyją niedźwiedzie, wilki, lisy, dzikie świnie, rysie.

Komentarze