Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 1, Podręcznik

5

Rozwiązanie

Teoria:

Określanie czasu w języku rosyjskim:

 

Pełna godzina:


- Do określania czasu w pełnych godzinach wykorzystuje się liczebniki główne, po których występuje odmieniony rzeczownik час.

 

1:00 - час

2:00 - 4:00 - два, три, четы́ре часа́

5:00 - 12:00 - пять, шесть... часо́в

 

 

- Po dwunastej pełnymi nazwami operujemy tylko w oficjalnych wypowiedziach (w radiu, telewizji itd.), natomiast w mowie potocznej wracamy do skali od 1 do 12.

 

13:00 - час

14:00 - 16:00 - два, три, четы́ре часа́

17:00 - 24:00 - пять, шесть... часо́в

 


 

Połowy godzin


Aby określić połowę godziny, musimy wspomóc się rzeczownikiem полови́на (połowa), natomiast liczebnik przyjmuje formę dopełniacza.

 

12:30 - полови́на пе́рвого (полпе́рвого) ---> w pół do pierwszej

13:30 - полови́на второ́го (полвторо́го) ---> w pół do drugiej

18:30 - полови́на седьмо́го (полседьмо́го) ---> w pół do siódmej

 


 

Niepełne godziny

 

Aby określić godzinę z minutami (od 1 do 29 minuty), należy zastosować: do określenia minut - liczebnik główny w mianowniku (np. одиннадцать минут - jedenaście minut), a do określenia godzin - liczebnik porządkowy w dopełniaczu (np. восьмого), podaje się rozpoczętą godzinę.

Przykłady: 

07:11 - одиннадцать минут восьмого (jedenaście po siódmej)

11:03 - три минуты двенадцатого (trzy po jedenastej)

 

 

Aby określić godzinę z minutami (od 31 do 59 minuty) należy zastosować przyimek без.Do określenia minut używamy liczebnika głównego w dopełniaczu (np. без пяти минут - bez pięciu minut / za pięć), a do określenia godzin - liczebnika głównego w mianowniku.

Przykłady:

06:55 - без пяти минут семь (bez pięciu minut siódma / za pięć siódma)

11:31 - без двадцати девяти минут двенадцать (bez dwudziestu dziewięciu minut dwunasta / za dwadzieścia dziewięć minut dwunasta)

 


 

Czas oficjalny

 

W języku rosyjskim aby określić czas oficjalny, podobnie jak w języku polskim używamy:

- liczebników od 1 do 24 w przypadku godzin 

- i liczebników od 1 do 59 w przypadku minut

 

W przypadku godzin dodajemy odmienioną formę rzeczownika час, w przypadku minut dodajemy odmienioną formę rzeczownika минута

np. 12:45 - двенадцать часов сорок пять минут ---> dwunasta czterdzieści pięć

 

 


 

 

Rozwiązanie:

 

16:50

(nieoficjalnie) - без десяти (минут) пять (часов) ---> za dziesięć piąta

(oficjalnie) - шестнадцать часов пятьдесят минут ---> szesnasta pięćdziesiąt 

Czy to rozwiązanie było pomocne?

3

Avatar autora

Andrzej

Nauczyciel języka rosyjskiego

26 000

Nauczyciel języka rosyjskiego. Miłośnik sportu, kina oraz wypraw w góry.

Komentarze