Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Как раз (Kak raz) 1, Podręcznik

3

Rozwiązanie

Wskazówka:

Korzystaj z notatki gramatycznej na temat stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w podpunkcie Г2 na stronie 80 w podręczniku !!!


Rozwiązanie:


1.
 Мой папа самый высокий в семье. -

Mój tata jest najwyższy w rodzinie.

Czy to rozwiązanie było pomocne?

9

Avatar

Andrzej

Nauczyciel języka rosyjskiego

25 998

Nauczyciel języka rosyjskiego. Miłośnik sportu, kina oraz wypraw w góry.

Komentarze