Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Вот и мы (Wot i my) 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Teoria:

 

Formę prostą przymiotnika:

Tworzymy za pomocą dodania przyrostków -ее lub -е do tematu.

 

- Przyrostek -ее używamy jeśli temat przymiotnika w formie podstawowej kończy się na inną! spółgłoskę niż: к, г, х, д, т, ст, зк, 

np. красивый - красивее

 

- Przyrostek -е używamy jeśli temat przymiotnika w formie podstawowej kończy się na jedną ze spółgłosek! к, г, х, д, т, ст, зк, 

W przypadku wariantu przyrostka -е dochodzi do wymiany spółgłosek, po których dodajemy wspomniany przyrostek:

г, д, зк ---> ж (np. дорогой - дороже)

к, т, тк ---> ч (np. крепкий - крепче)

х ---> ш (np. тихий - тише)

ст ---> щ (np. чистый - чище)

 


 

Wskazówka:

Korzystaj z notatki gramatycznej na stronie 9, 75 i 77 w podręczniku !!!

 


 

Rozwiązanie:

 

тёплый - теплее --->

ciepły - cieplejszy 

 

 

короткий - короче --->

krótki - krótszy

Komentarze