Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie:

Cechy charakterystyczne architektury i sztuki:

  • harmonijne, ozdobne budynki i dzieła wpisujące się w przyjęty kanon piękna (antyk);

Komentarze