Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 4. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Przykładowe wyrazy z rz, których pisownię trzeba zapamiętać (należy wybrać cztery!):

Komentarze