Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 4. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Najwierniejszym przyjacielem podmiotu lirycznego jest

Komentarze