Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 4. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Przykładowe zdania z czasownikiem w czasie przeszłym w rodzaju męskim (należy wybrać jedno):

Komentarze