Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Egzamin ósmoklasisty Język polski. Marzec 2020. Arkusz próbny, Arkusz
  • 1

    Zadanie

Treść:

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku.  P / F

Z przytoczonego fragmentu wynika, że opowieść Gerwazego wpłynęła na stosunek Hrabiego do rodziny Sopliców. P / F

 

Rozwiązanie:

1. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku. P / F

2. Z przytoczonego fragmentu wynika, że opowieść Gerwazego wpłynęła na stosunek Hrabiego do rodziny Sopliców. P / F

 

Uzasadnienie:

1. Wydarzenia historyczne wpływały na dzieje zamku, o czym świadczy poparcie Stolnika dla Konstytucji 3 maja oraz chęć udzielenia pomocy konfederatom, a także atak Moskali na zamek.

2. Opowieść Gerwazego zmieniła stosunek Hrabiego do Sopliców. Wskazuje na to wzmianka o zerwaniu układów oraz potencjalnym pojedynku.

 

Komentarze