Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Przeszłość to dziś 1. Cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

Przykładowe sentencje w utworach Kochanowskiego:

Komentarze