Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Ponad słowami 2.Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

a)

Wiersz składa się z

Komentarze