Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 5. Kształcenie językowe, Podręcznik

Zdania złożone współrzędnie:

Antek lubi muzykę i chce grać na jakimś instrumencie.

Komentarze