Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Między nami 5, Podręcznik

Uwaga! Jest to przykładowa odpowiedź, ponieważ zadanie można wykonać na różne sposoby. Z tego też powodu potraktuj poniższe rozwiązanie jako wzór i inspirację dla własnej wypowiedzi.

 

 

17:00 Poniedziałek ........... (przykładowa data)

Dotarliśmy do Szwajcarii. Dziś rozpoczynamy wspinaczkę na szczyt Mount Blanc. Pierwszą

Komentarze