Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 8. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń
  • 11

    Zadanie

  • 12

    Zadanie

Zaimki to wyrazy zastępujące w wypowiedzeniu inne części mowy. Wyróżniamy zaimki:

  • rzeczowne, np. ja, ty, on, ona;

Komentarze