Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 8. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

Należy wpisać KOLEJNO następujące rzeczowniki:

Poziomo (zaczynając od góry):

1. pomysłowość

Komentarze