Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Bliżej słowa 8, Zeszyt ćwiczeń

liczba wersów w każdej zwrotce: cztery

Komentarze