Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

zdanie z podmiotem w mianowniku: Od kilku dni niebo jest zachmurzone (W)

Komentarze