Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowo:

1. Akcję rozpoczęliśmy o godzinie 23.00.

Komentarze