Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

a) 

Lipiec i sierpień mają po trzydzieści jeden dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów i nauczycieli.

Komentarze