Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

a) 

Lipiec i sierpień mają po trzydzieści jeden dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów i nauczycieli.

Komentarze