Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia, Podręcznik

Wypowiedzenia podrzędne:

Kiedy szlachcic wybierał się na uroczystość rodzinną, wkładał odświętny żupan przewiązany ozdobnym pasem.

Komentarze