Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 4. Nauka o języku. Ortografia, Podręcznik

Przysłówki i czasowniki:

  • nie zastanawiała się <---- długo
  • starannie ----> zapakowała

Komentarze