Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku i ortografia, Zeszyt ćwiczeń

Na czerwono należy pokolorować następujące wyrażenia:

  • od rana

Komentarze